BEELDENDE en AUDIOVISUELE KUNSTEN (BAK) en Beeldende Audiovisuele Cultuur (Bac) (graad 4 volwassenen)

Beeldende Audiovisuele Kunsten (BAK)

Deze optie richt zich tot volwassenen die kunst willen verkennen,

zonder zelf artistiek werk te maken. De cursus is opgevat als een 

‘drieluik’. Een excursieprogramma en een proefondervindelijk atelier 

vormen de zijluiken van het centraal kunstbeschouwelijk paneel.

In de kunstbeschouwing leren we bewust kijken naar beelden en 

proberen ze te begrijpen in hun gelaagdheid. Het praktisch atelier

biedt een concrete kijk op materialen en technieken. Aan de hand van

een aantal praktische experimenten verkennen we de beeldtaal.

Regelmatig wordt er aansluitend op de lessen een excursie gepland

naar een tentoonstelling, site of collectie.

 

4 lesuren per week, 10 leerjaren

Combinatie van week theorie en week atelier

 

Lesmoment: 

Dinsdag van 18u40 tot 22u10  

 

Leraars: 

Karen Van Vlaslaer (atelier) en Etienne Van Deyck (theorie) http://users.telenet.be/kunstrollen

 

 

traag traject (4 lesuren per week over 10 schooljaren)

 

 

Beeldende Audiovisuele Cultuur (BAC): Tentoonstellingsbeheer

-       3 leerjaren, 2 lesuren per week

-       lesmoment: om de twee weken van 18u40 tot 22u10 op donderdagavond.

-       Leraar: Etienne Van Deyck