Vanaf het schooljaar 2022-2023 wordt er geen verplicht vak Kunst&Cultuur meer ingericht. Leerlingen die een theoretische verdieping wensen, kunnen op donderdag om de twee weken vrijwillig aansluiten bij de cursus: “Kunstgeschiedenis/Toegepaste Kunstbeschouwing” van Etienne Van Deyck.

 

In de TOEGEPASTE KUNSTBESCHOUWING/KUNSTGESCHIEDENIS wordt de theorie proefondervindelijk onderzocht door een aantal kunstbeschouwelijke aandachtspunten te verkennen, zowel in de kunsttheorie als in de praktijk.

Elke les start met een theoretische uiteenzetting van een aspect van de vorm-expressie van de beeldtaal (beeldelementen, beeldstructuur, beeldretoriek en dergelijke). Daarop volgt een proefondervindelijke toepassing in de vorm van een gerichte doe-opdracht. Tot slot wordt getracht om gezamenlijk een conclusie te formuleren.

 

Praktisch:

Donderdag van 18u40 tot 22u10 om de 2 weken

Docent: Etienne Van Deyck

Lesmomenten

Praktisch:

Donderdag van 18u40 tot 22u10 om de 2 weken

Docent: Etienne Van Deyck

Plaats

De lessen gaan door in de bovenzaal van de academie.