Kunst- § Cultuurgeschiedenis wordt aangeboden als een facultatief steunvak

Iedere les biedt de gelegenheid om even stil te staan bij één concreet kunstwerk. Dit kunstwerk geldt als een voorbeeld voor een bepaalde cultuurperiode uit de kunstgeschiedenis en vertegenwoordigt een bepaald thema uit de kunstbeschouwing. Zo krijg je in één schooljaar een overzicht van alle belangrijkste cultuurperioden. Je zal merken dat er steeds meer voorbeelden aangehaald worden naar mate de lessen naar de eigen tijd evolueren. Ieder jaar komen dezelfde perioden opnieuw aan bod, zij het met een nieuwe selectie kunstwerken als voorbeelden voor steeds een ander aspect van de betreffende periode. De cursus is echter ook een kunstgeschiedenis in de ruime zin van het woord, d.w.z. dat er naast de beeldanalyse en naast de kunsthistorische situering ook aandacht besteed zal worden aan de kunstbeschouwelijke problematiek. Ieder jaar krijg je eveneens een overzicht van de belangrijkste thema’s uit de kunstbeschouwing. Deze thema’s worden eveneens per jaar gediversifieerd zodat je geleidelijk aan niet alleen een brede kennis van de kunstgeschiedenis opdoet, maar ook een dieper inzicht in de kunstbeschouwing verwerft.

In deze cursus wordt een evenwichtige aandacht voor de picturale, sculpturale en architecturale kunst nagestreefd, elk jaar wordt er ook één uitstap naar de toegepaste kunst gemaakt, naar de niet-westerse kunst en naar het bewegende beeld.

Lesmomenten

Het vak Kunst- en Cultuurgeschiedenis voorziet in 2 x 50 minuten les om de twee weken voor alle leerlingen van het derde leerjaar van de vierde graad. Je kan vrij kiezen tussen volgende lesmomenten:

  • woensdag 18u40 – 20u20: voor Levend Model Schilderkunst en 20u30 – 22u10: Tekenkunst
  • donderdag 08u30 – 10u10: Schilderkunst Algemeen en 10u20 – 12u00: Beeldhouwen en ruimtelijke Kunst
  • zaterdag 09u00 – 10u40: Schilderkunst Gemengde Technieken  en 10u50 – 12u30: Grafiekkunst

Plaats

De lessen gaan door in de conciërgerie van de ABK.