Deze optie richt zich tot volwassenen die kunst willen verkennen, zonder zelf artistiek werk te maken. De cursus is opgevat als een ‘drieluik’. Een excursieprogramma en een proefondervindelijk atelier vormen de zijluiken van het centraal kunstbeschouwelijk paneel.

In de kunstbeschouwing leren we bewust kijken naar beelden en proberen ze te begrijpen in hun gelaagdheid. Het praktisch atelier biedt een concrete kijk op materialen en technieken. Aan de hand van een aantal praktische experimenten verkennen we de beeldtaal.

Regelmatig wordt er aansluitend op de lessen een excursie gepland naar een tentoonstelling, site of collectie.

Lesmoment

Dinsdag van 18u40 tot 22u10

Leraar

Karen Van Vlaslaer (atelier)
Etienne Van Deyck (theorie) http://users.telenet.be/kunstrollen

Traject

traag traject
4 lesuren per week over 10 schooljaren)

Combinatie van week theorie en week atelier

Fotogalerij