Deze opleiding weerspiegelt de verscheidenheid aan verschijningsvormen van de hedendaagse beeldhouwkunst zoals sculptuur, installatie, in situ, figuratief, abstract of architecturaal werk…

Het atelier biedt studenten de mogelijkheid hun artistiek en creatief talent te ontdekken en verder te ontwikkelen binnen een breed gamma van materialen en technieken. De eerste drie jaar wordt een zo ruim mogelijk aanbod gegeven in zeer diverse materialen: klei, hout, gips, beton, metaal, steen, mixed media zodat deze elementen op een oorspronkelijke manier gehanteerd kunnen worden. Naast studies en waarnemingsoefeningen gaat veel aandacht naar intuïtieve, speelse werkwijzen zoals assembleren, stapelen, compositieoefeningen en materiaalexperimenten.

Aan de hand van vrijere, interpreteerbare opdrachten wordt de student uitgedaagd de grenzen en mogelijkheden van het driedimensionaal denken en vormgeven te ontdekken, waarbij elke student de kans krijgt een eigen richting in te slaan en hierbij gestimuleerd wordt een eigen, persoonlijke beeldtaal te ontwikkelen. Het ontstaansproces van een project is zeker even belangrijk als de uiteindelijke realisatie.

In de specialisatiegraad stelt de student vervolgens zijn persoonlijk artistiek project voor. Binnen de verschillende werkplaatsen krijgt de student hierbij praktische en theoretische ondersteuning en wordt hij begeleid in die technieken die relevant zijn voor de uitvoering en presentatie van zijn eigen, persoonlijk beeldend werk en artistieke projecten.

De interactie tussen de atelierbegeleider en de studenten en tussen de studenten onderling creëert een rijke dynamiek waarbij de persoonlijke ontwikkeling op het voorplan staat.

 

Lesmomenten

Keuze van 2 lesmomenten uit:

  • woensdag van 18u40 tot 22u10
  • donderdag van 08u30 tot 12u00
  • vrijdag van 13u30 tot 17u00
  • vrijdag van 18u40 tot 22u10
  • zaterdag van 09u00 tot 12u30

Traject

4de graad

Enkel te volgen in standaardtraject

8 lesuren per week over 5 schooljaren

 

Specialisatiegraad

8 lesuren per week over 2 schooljaren

Fotogalerij