In deze optie ontwikkel je je eigen project, dat uit een interactie tussen 2 gekozen ateliers ontstaat.

Om je te helpen bij het vormgeven van dit project, volg je in het 1ste leerjaar gedurende 4 wekelijkse lesuren het atelier tekenkunst, waarin heel specifiek aandacht wordt geschonken aan ontwerpschetsen en aan technieken om ideeën te ontwikkelen en te definiëren. Tijdens de overige 4 lesuren kan je je ontwerpen uitwerken in een atelier naar keuze. Dit atelier mag een reeds door jou gevolgd atelier zijn.

In het 2de leerjaar verdiep je je tijdens de vervolgopleiding tekenkunst verder in het ontplooien van een ontwerp. Ditmaal kan je je ideeën uitproberen in een 2de atelier naar keuze. Indien dit een voor jou volkomen nieuw atelier is, kan je je toeleggen op één of meerdere technieken van dit artistieke atelier die interessant zullen zijn voor de latere uitwerking van je project.

In het 3de, 4de en 5de leerjaar bestaat de cross over-opleiding uit de combinatie van 2 artistieke ateliers. Beide ateliers volg je gedurende 4 lesuren per week. Bedoeling is om je project in deze 2 ateliers vorm te geven. Je afstudeerproject van het 5de leerjaar zal dan ook duidelijk de sporen dragen van deze 2 artistieke ateliers.

Het atelier tekenkunst van de eerste 2 leerjaren zal afwisselend gegeven worden door de 3 atelierleerkrachten tekenkunst, die telkens een semester voor hun rekening nemen. Op deze manier kom je in aanraking met zo veel mogelijk invalshoeken om ontwerpen te schetsen.  In de latere leerjaren van je cross over-opleiding kan je tijdens het lesmoment tekenkunst met één van deze 3 leerkrachten een afspraak maken om de vooruitgang en eventuele knelpunten van de uitvoering van je project te bespreken. Uiteraard kan je voor feedback ook terecht bij de leerkrachten van de door jou gekozen ateliers. Samen met hun collega’s tekenkunst zullen zij de verschillende ontwikkelingsstadia van je project evalueren. 

Zeker vanaf het 3de leerjaar is een zekere mate van zelfstandig kunnen werken een voorwaarde om je cross over-opleiding succesvol te beëindigen.

Nieuw vanaf dit schooljaar is dat je je project kan verfijnen tijdens 2 jaar specialisatie.

 

Standaard traject

 

Instagram: klik hier

 

 

 

Standaard traject

8 lesuren per week over 5 schooljaren en 2 jaar specialisatie

Lesmoment tekenkunst:

woensdag van 18u40 tot 22u10

Leraar tekenkunst:

Karen Van Vlaslaer

Fotogalerij