Interactieve Media wil een onderzoekend atelier zijn, een werkplek waar procesmatig gewerkt wordt. Dit proces staat op zich. Het wordt vastgelegd met diverse media, in ontwerpschetsen, acties en registraties.

Je wordt uitgedaagd in verschillende beeldende disciplines: installatie, performance, fotografie, video, tekenkunst,…  Je wordt geprikkeld om je op onbekend terrein te begeven. Het uitvoeren van ideeën, bijvoorbeeld de transformatie van een schets of het omzetten van een idee in een actie, vormt een belangrijk onderdeel van het atelier, omdat dit ons beeldend brein op een specifieke manier activeert. Het nadenken over de registratie van geluid, bewegend beeld, fotografie en een open omgang met materialen, stellen je in staat om de diverse mogelijkheden van het audiovisuele landschap open te trekken. Al deze media worden tools om uitdrukking te geven aan je verbeelding. Je onderzoekt de kracht van de materie, bijvoorbeeld van textiel, die je in meerdere disciplines kan gebruiken.

Je werkt aan open opdrachten die helpen om eigen beelden en ideeën te creëren. Naast klassikale sessies en reflectiemomenten, wordt je ook individueel begeleid en opgevolgd.

Je ontdekt de gevoeligheden tussen jouw beeldtaal en de omgeving en je onderzoekt de manier waarop een kunstwerk op een bepaalde plaats wordt getoond en hoe dit bijdraagt aan de betekenis en de interpretatie van een werk. De open opdrachten vormen een uitdaging om er individueel mee aan de slag te gaan, op die manier werkt het atelier als verdieping van je eigen beeldtaal.

Naast het werken in het atelier, zullen er ook uitstappen naar tentoonstellingen en kunstenaarsateliers worden georganiseerd. De focus ligt hierbij op exposities van kunstenaars die diverse media combineren, zoals bijvoorbeeld Laure Prouvost, Jean Tinguely, Roman Singer, Louise Bourgeois, Jimmie Durham, …

 

Lesmomenten

woensdag van 18u40 – 22u10

zaterdag (om de maand) van 09u00 – 12u30 (enkel voor de studenten van het 8ste, 9de en 10de leerjaar)

Traject

4de graad

traag traject
4 u per week/ 10 jaar

Fotogalerij