De beeldende kunst is een wonderlijke wereld! In deze optie wordt het anker gelicht, zodat je op verkenning kan gaan. Je experimenteert met de beeldtaal, je analyseert de verschillende beeldfacetten en je voert je onderzoek vanuit zeer uiteenlopende perspectieven. Het resultaat is zowel een geduldig opgebouwd referentiekader als een kaleidoskoop aan beeldende mogelijkheden.

 

De Kunstbeschouwing/Kunstgeschiedenis

Kunstbeschouwing is een kunstgeschiedenis in ruimere zin. Hier worden artistieke fenomenen geanalyseerd op vormexpressie, voorstellingsinhoud, functie en gevoel. De interpretatiemogelijkheden worden verruimd door de achtergronden te combineren, gaande van cultuurgeschiedenis over kunstpsychologie tot kunstfilosofie. De troef van de kunstkenner wordt niet vergeten: wie een beeld wil begrijpen moet immers beeldend leren denken. Daarom zet deze cursus even sterk in op het ontwikkelen van de beeldappreciatieve vermogens.

In de lessen Kunstbeschouwing wordt uitgegaan van een voorbeeld, letterlijk een beeld dat naar voren geschoven wordt als referentie voor een analyse, voor een kunsthistorische periode en voor een kunstbeschouwelijke problematiek.

Een academiejaar voorziet in een volwaardig overzicht van de belangrijkste kunsthistorische perioden en kunstbeschouwelijke thema’s. De volgende jaren worden deze heropgenomen en vanuit nieuwe perspectieven en met nieuwe voorbeelden verrijkt. Je krijgt dus ruim de tijd om van jaar tot jaar te evolueren van een verkennende kunstbeschouwing tot een systematisch onderbouwde kunstbeschouwing.

 

Het Proefondervindelijk Atelier/Kunstinitiatie

De lessen vertrekken vanuit de bouwdoos van de beeldende kunst (vlak en ruimte) en kunsthistorische voorbeelden. Bij elke oefening ga je naar voorbeelden in de kunst kijken.

Je onderzoekt de variatie en mogelijkheden van lijn, vlak, kleur, compositie en ruimte. Dit gebeurt met verschillende materialen, elk materiaal heeft zijn of haar mogelijkheden en beperkingen. Het onderzoek naar de beeldtaal bundel je in een zelf te maken boek, dat een verzameling zal worden van tekeningen, schilderijen, grafiek, collage’s en foto’s (ruimtelijk werk en composities). Je onderzoekt het belang van de fotografie in de evolutie van de verschillende fases in één werk. We bestudeert ook een aantal ‘oude’ systemen en materialen, bijvoorbeeld de tekenlessen van Dürer of het maken van verf op de oude wijze.

 

De Kunstexploratie is een opleiding van 1 avond in de week gedurende 10 jaar.

Er is geen voorkennis vereist, enkel een gezonde dosis interesse.

 

 

Instagram: klik hier

 

Praktisch

– Toegepaste Kunstbeschouwing en Kunstgeschiedenis

Dinsdag om de twee weken 18:40 – 22:10

Etienne Van Deyck

– Proefondervindelijk atelier en Kunstinitiatie

Dinsdag om de twee weken 18:40 – 22:10

Karen Van Vlaslaer

Lesmomenten

Dinsdag van 18u40 tot 22u10 OF

Donderdag van 18u40 tot 22u10

Traject

4de graad

Enkel te volgen in traag traject: 4 lesuren per week over 10 schooljaren

Te combineren met een andere richting in cross-over. (zie aanbod cross-over)

Combinatie van week theorie en week atelier

Fotogalerij