In de ateliers Schilderkunst maak je kennis met verschillende schildertechnieken (olieverf of waterverven, afhankelijk van het gekozen atelier) en dit a.d.h.v. doelgerichte opdrachten. Stapsgewijs verdiep je je in de problematieken van de verschillende genres (stilleven, portret, landschap). Je leert hoe een schilderij op te bouwen en af te werken. Op het einde van het traject verdiep je je in een bepaalde thematiek. Je komt tot een persoonlijke beeldtaal door je te concentreren op een bepaalde techniek en vormgeving. Je kan na elk schooljaar overstappen naar een ander schilderatelier (waterverf of olieverf). Je kan wel slechts eenmaal het volledige traject (van vijf jaar hogere graad en twee jaar specialisatiegraad) schilderkunst doorlopen. De eventuele overstap gebeurt in samenspraak met de leraar(s). In elk atelier komen verschillende thema’s aan bod, maar per atelier worden duidelijke accenten gelegd.

Schilderkunst Olieverf

Hier werk je met watervermengbare olieverf. Je ontdekt de verschillende mogelijkheden van de verf en maakt kennis met aspecten als compositie, ruimte(weergave), licht en kleur aan de hand van verschillende onderwerpen waaronder stilleven, landschap en portret.
Je leert actief waarnemen en te interpreteren vanuit een bepaalde schildertechniek. Daarnaast leer je ook zelf een beeld samen te stellen en op te bouwen. Geleidelijk kom je zo tot een persoonlijke beeldtaal.

 

 

Lesmomenten

donderdag en vrijdag van 08u30 tot 12u00

Leraar

David Ooms

Traject

4de Graad

standaard traject
8 lesuren per week over 5 schooljaren

traag traject
4 lesuren per week over 10 schooljaren

 

Specialisatie

8 lesuren per week over 2 schooljaren

Fotogalerij