We leren vertrouwdheid met het medium ontwikkelen, zowel technisch, maar ook vormelijk, historisch en hedendaags. We streven naar een wisselwerking tussen anatomie, opbouw en techniek enerzijds en het creatieve en expressieve proces anderzijds. We gaan op een actuele manier een dialoog aan met de hedendaagse media en het werk van andere kunstenaars. Er is een creatieve spanning tussen traditie en innovatie.

In dit atelier wordt voornamelijk gewerkt naar levend model. Je leert – ondersteund door een gerichte waarneming – een portret op te bouwen en de menselijke figuur te interpreteren vanuit een bepaalde techniek of vanuit een bepaalde artistieke invalshoek.
Geleidelijk kom je tot een persoonlijke benadering en verwerking.

 

Lesmomenten

  • donderdag van 18u40 tot 22u10

Traject

4 lesuren per week

10 leerjaren 4de graad

Fotogalerij