Herinschrijvingen oudleerlingen online:

Van woensdag 23 augustus tot en met zaterdag 30 september.

Inschrijvingen nieuwe leerlingen online:

van woensdag 23 augustus tot en met zaterdag 30 september.

zaterdag 30 september 2023 laatste dag om in te schrijven!

De leerlingen die de domeinoverschrijdende opleiding Beeld willen volgen, schrijven zich in bij AMWD (academie Muziek Woord Dans)

Inschrijvingen ter plaatse:

Wil je ter plaatse inschrijven? Vind je online inschrijven te moeilijk? Heb je nog veel vragen? Dan kan je steeds langskomen vanaf 1 september tijdens de openingsuren van het secretariaat.

Openingsuren secretariaat

maandag gesloten
dinsdag 18u00 – 19u30
woensdag 13u30 – 16u30
18u30 – 21u00
donderdag 9u00 – 12u30
18u30 – 21u00
vrijdag 13u30 – 16u30
18u30 – 21u00
zaterdag 9u00 – 12u30
zondag gesloten

 

PROEFLES:

De ABK is altijd een open huis geweest. Tot nu toe konden leerlingen in september een proefles komen volgen. Dit schooljaar kan dat ook maar we vragen je wel om vooraf een afspraak te maken via secretariaat@abkmortsel.eu

ONLINE INSCHRIJVEN / HOE BEGIN IK ERAAN?

 1. ga naar de website: mijn academie.be , in de zoekbalk typ je ‘Mortsel’ en kies ABK Mortsel of ga naar link: http://www.mijnacademie.be/abkmortsel
 1. heb je al een account? Log in (mailadres en wachtwoord) Zo niet: maak een account aan: Geef je mailadres op en kies een wachtwoord, je ontvangt een mail om je account te bevestigen
 1. aanmelden met deze account om in te schrijven
 2. klik op ‘klik hier om een leerling toe te voegen’ naast je naam, voornaam, rijksregisternummer en geboorteplaats ingeven
 3. token aanvragen, klik op ‘ik heb geen token’, je ontvangt deze code op je e-mailadrescontactgegevens/akkoorden/extra vragen controleren of aanvullen en bevestigen
 4. klik nadien op ‘kies de leerling die je wil zien’ indien je verder wil inschrijven of op ‘een leerling toevoegen’ aan je account indien je nog een nieuw gezinslid wil inschrijven. Klik op ‘nieuwe inschrijving’
 1. Kies een cursus, een locatie of een lesmoment en bevestig! Opgelet: leerlingen die her-inschrijven mailen naar het secretariaat als ze    kiezen voor een andere optie. Omdat het programma reeds het vervolg van je opleiding heeft ingevuld moet dit vervolg op het secretariaat aangepast worden, daarna kan je wel online inschrijven
 2. klik op ‘nu betalen’ (heb je recht op een verminderd inschrijvingsgeld, vraag je verminderingsattest tijdig aan, upload je verminderingsattest in ‘mijn academie.be’ ,na goedkeuring door het secretariaat mag je het verminderde bedrag betalen)
 1. volg de stappen en betaal online

Heb je vragen? Mail of maak een afspraak: secretariaat@abkmortsel.eu

VOORRANG en WACHTLIJST:

Voor sommige richtingen of klassen zijn er meer geïnteresseerde leerlingen dan plaatsen. Om hier zo correct mogelijk mee om te gaan organiseren we de inschrijvingen in 3 fases:

Periode 1: herinschrijvingen: Ingeschreven leerlingen krijgen de kans om zich in te schrijven voor het volgende leerjaar binnen het atelier (of de richting) waarin ze al zitten. Bijkomend kunnen leerlingen die domeinoverschrijdende initiatie volgen en overgaan naar de 2e graad zich ook al inschrijven voor het beeldatelier.

Periode 2: inschrijvingen: Iedereen kan zich inschrijven.

Wachtlijst: Indien de klas van je keuze volzet is kan je je op een wachtlijst laten plaatsen: Je maakt bij inschrijving een alternatieve keuze. Je betaalt.
Je stuurt een mail naar secretariaat@abkmortsel.eu . Het tijdstip van inschrijving/betaling bepaalt je plaats op de wachtlijst.
Indien je geen alternatieve keuze kan of wil maken stuur je een mail naar secretariaat@abkmortsel.eu. Het tijdstip van je mail bepaalt in dit geval je plaats op de wachtlijst. Indien je problemen ondervindt, stuur je best een mail naar secretariaat@abkmortsel.eu

INSCHRIJVINGSGELD: Tarieven

Inschrijvingsgeld

jongeren (-18 jaar) betalen 91 euro (verminderd tarief 64 euro), volwassenen (traag of standaard) betalen 382 euro (verminderd tarief 168 euro),18 jaar of ouder maar jonger dan 25 jaar: 168 euro. Iedereen moet ten laatste op zaterdag 30 september ingeschreven zijn voor het schooljaar 2023-2024.

Wie heeft recht op het verminderd tarief?Je betaalt het verminderd tarief van 168 of 64 euro (schooljaar 2023-2024) als je (kan bewijzen dat je) behoort tot een van onderstaande groepen of ten laste bent van iemand die tot een van de groepen behoort:

 • Je behoort tot, of 
 • Je bent ten laste van iemand die behoort tot: 

Bewijs dat je nodig hebt:  

Je bent jonger dan 25 jaar

 

 • Geldig identiteitsbewijs
Je bent uitkeringsgerechtigd werkloos
 • Attest VDAB of RVA ‘Aanvraag van een vermindering van het inschrijvingsgeld in het deeltijds kunstonderwijs’
Je ontvangt een leefloon
 • Attest van het OCMW, of een UiTpas op naam met kansenstatuut
Je ontvangt een inkomensgarantie voor ouderen of een rentebijslag
Je bent erkend als persoon met een handicap én ontvangt een uitkering van de FOD Sociale Zaken
 • European Disability Card
 • of een rekeninguittreksel van een recente storting van de tegemoetkoming van de FOD
 • of een attest dat je een tegemoetkoming van de FOD Sociale Zaken ontvangt
Je ontvangt een verhoogde kinderbijslag
 • Attest van de FOD Sociale Zaken met minimaal 4 punten op het criterium ‘lichamelijke en psychische gevolgen van de handicap’
 • of een attest waaruit blijkt dat je verhoogde kinderbijslag ontvangt met de vermelding dat deze wordt toegekend wegens een handicap van ten minste 66%
Je bent voor ten minste 66% arbeidsongeschikt
 • Attest van je ziekenfonds met een geldigheidsperiode, je RIZIV-nummer, en vermelding van minimaal 66% arbeidsongeschiktheid
 • of een attest van de FOD Sociale Zaken met de vermelding ‘vermindering van het verdienvermogen tot één derde of minder’ of een attest van het RIZIV
Je verblijft in een gezinsvervangend tehuis of een medisch-pedagogische instelling
 • Verklaring van de directie van de instelling
Je bent erkend politiek vluchteling
 • Attest van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen met de vermelding ‘vluchteling’
 • Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister in de gemeente waar je verblijft
 • Identiteitsbewijs voor vreemdelingen

 

Het bewijsstuk toont aan dat je voldoet aan de voorwaarden:

 • Op het moment van inschrijving
 • Of in september van het schooljaar waarvoor je verminderd inschrijvingstarief vraag

Bezorg het papieren of elektronische bewijsstuk aan de academie via e-mail, scan, foto…

Als je een UiTPAS met kansenstatuut hebt, hoef je geen bijkomende documenten voor te leggen. De UiTPAS kan je aanvragen in de stad of gemeente waar je woont.

Bewijsstukken uit andere regio’s in België (Wallonië, Brussel) of het buitenland zijn soms gelijkwaardig. Contacteer het secretariaat van je academie voor meer informatie.

UiTPAS met kansenstatuut:

Indien je beschikt over een UiTPAS met kansenstatuut,heb je recht op verminderd tarief.

 

Meer info over de UitPAS? wie heeft recht op en Uitpas kansentarief?

 

De leerlingen uit Mortsel met een Uitpas met kansentarief betalen 20% van het basisbedrag.

Voor jongeren is dat 27,2 euro. Voor volwassenen is dat 86,2 euro