Inschrijvingen online

Vorige jaren verliepen alle inschrijvingen aan onze academie nog op het secretariaat maar om jullie en onze veiligheid te waarborgen schakelen we nu over op een online systeem.

inschrijvingsdata:

5 juni 2021 start herinschrijvingen
12 juni 2021 start nieuwe inschrijvingen
2 juli 2021 afsluiten eerste inschrijvingsperiode
24 augustus 2021 start 2e inschrijvingsperiode
30 september 2021 einde inschrijvingen

 

De leerlingen die de domeinoverschrijdende opleiding Beeld willen volgen, schrijven zich in bij AMWD (academie Muziek Woord Dans)

Inschrijvingen ter plaatse

Wil je ter plaatse inschrijven? Vind je online inschrijven te moeilijk, heb je nog veel vragen? Dan kan je nog steeds langskomen in het secretariaat, Lieven Gevaertsraat 52 , Mortsel.

We vragen je wel om hiervoor een afspraak te maken via abk@mortsel.be. Op die manier ben je zeker dat je niet moet aanschuiven.

 

PROEFLES:

De ABK is altijd een open huis geweest. Tot nu toe konden leerlingen een proefles komen volgen. Dt schooljaar kan dat ook maar we vragen je wel om vooraf een afspraak te maken via abk@mortsel.be

 

HOE INSCHRIJVEN:
Om online in te schrijven, heb je een account nodig op mijnacademie.be . Deze account maak je best vooraf aan. Uiteraard houden we er rekening mee dat er soms vragen of moeilijkheden opduiken bij het finaliseren van de inschrijving. Sowieso kan je met al je vragen het secretariaat bereiken via abk@mortsel.be

De 2de inschrijvingsperiode start op dinsdag 24 augustus en loopt t/m 30 september.

Om online in te schrijven maak je vooraf een account aan op Mijn academie.
1.account aanmaken op https://mijnacademie.be/abkmortsel
Op basis van je adres bekijkt het programma voor wie je een inschrijving kan doen. Dit dient dan ook exact ingevuld te worden. (eventueel busnummer apart, officiële schrijfwijze straatnaam)
2.bevestigen via mail
3.gezinsleden ontgrendelen m.b.v. rijksregisternummer (als je al leerling bent bij ons)
OF
gezinsleden toevoegen
4.contactgegevens nakijken + vragen beantwoorden

VOORRANG en WACHTLIJST:

Voor sommige richtingen of klassen zijn er meer geïnteresseerde leerlingen dan plaatsen. Om hier zo correct mogelijk mee om te gaan organiseren we de inschrijvingen in 3 fases:

Periode 1: herinschrijvingen: Ingeschreven leerlingen krijgen de kans om zich in te schrijven voor het volgende leerjaar binnen het atelier (of de richting) waarin ze al zitten. Bijkomend kunnen leerlingen die domeinoverschrijdende initiatie volgen en overgaan naar de 2e graad zich ook al inschrijven voor het beeldatelier. Uitgeschreven leerlingen of leerlingen die in een verder verleden les volgden in de academie kunnen pas in de volgende fase inschrijven.

Periode 2: inschrijvingen: Iedereen kan zich inschrijven.

Wachtlijst:
Indien de klas van je keuze volzet is kan je je op een wachtlijst laten plaatsen:

Je maakt bij inschrijving een alternatieve keuze.
Je betaalt.
Je stuurt een mail naar abk@mortsel.be
Het tijdstip van inschrijving/betaling bepaalt je plaats op de wachtlijst.
Indien je geen alternatieve keuze kan of wil maken stuur je een mail naar abk@mortsel.be
Het tijdstip van je mail bepaalt in dit geval je plaats op de wachtlijst.

Indien je problemen ondervindt, stuur je best een mail naar abk@mortsel.be

INSCHRIJVINGSGELD:

Inschrijvingsgeld

jongeren (-18 jaar) betalen 73 euro (verminderd tarief 49 euro), volwassenen (traag of standaard) betalen 327 euro (verminderd tarief 143 euro) 18 jaar of ouder maar jonger dan 25 jaar: 143 euro

Iedereen moet ten laatste op woensdag 30 september ingeschreven zijn voor het schooljaar 2020-2021.

 

Verminderd inschrijvingsgeld

Behoor je tot één van de volgend groepen?

alle 18- tot 24-jarigen (bewijsstuk niet meer nodig)
jongeren als minstens tweede leerling uit hetzelfde gezin / jongeren die een tweede studierichting volgen / werklozen / mensen met een handicap / vluchtelingen.
Dan heb je recht op verminderd inschrijvingsgeld als je de nodige attesten op het secretariaat binnenbrengt!

UiTPAS met kansenstatuut:
Indien je beschikt over een UiTPAS met kansenstatuut, dan heb je recht op nog meer voordelen.

Je krijgt 80% korting op het inschrijvingsgeld.
Je kan gratis naar de activiteiten (tentoonstellingen en lezingen) van de academie.

Meer info over de UitPAS? Klik dan hier.

 

Lees hier wie vermindering krijgt en welk attest je nodig hebt.

Via een Uitpas kunnen inwoners van Mortsel gebruik maken van een korting met kansentarief:

de leerling legt 1 van de 3 documenten voor (max 1 maand oud)

-Verhoogde tegemoetkoming ziekenfonds

-actieve begeleiding sociale dienst Mortsel

-Collectieve schuldenregeling

De leerlingen met kansentarief betalen 20% van het basisbedrag.

Voor jongeren is dat: 18,6 euro

Volwassenen: 72,6 euro