In de ateliers Schilderkunst maak je kennis met verschillende schildertechnieken (olieverf of waterverven, afhankelijk van het gekozen atelier) en dit a.d.h.v. doelgerichte opdrachten. Stapsgewijs verdiep je je in de problematieken van de verschillende genres (stilleven, portret, landschap). Je leert hoe een schilderij op te bouwen en af te werken. Op het einde van de cyclus (dit zijn in het vijfde jaar hogere graad en de twee specialisatiejaren) verdiep je je in een bepaalde thematiek. Je komt tot een persoonlijke beeldtaal door je te concentreren op een bepaalde techniek en vormgeving. Je kan na elk schooljaar overstappen naar een ander schilderatelier (waterverf of olieverf). Je kan wel slechts eenmaal de volledige cyclus (van vijf jaar hogere graad en twee jaar specialisatiegraad) schilderkunst doorlopen. De eventuele overstap gebeurt in samenspraak met de leraar(s). In elk atelier komen verschillende thema’s aan bod, maar per atelier worden duidelijke accenten gelegd.

Schilderkunst waterverftechnieken

We werken voornamelijk met aquarel, acryl  en gouache.

Aan de hand van uiteenlopende invalshoeken van stilleven, interieur, naar natuur, landschap, stadszicht, portret, figuur, collages, … verkennen we de mogelijkheden van de verfbehandeling en  beeldende aspecten zoals kleur, vorm ,verhoudingen, compositie, textuur, toets en schriftuur, figuratie en abstractie.  Belangrijk hierbij is de ruimte en tijd om te onderzoeken, meerdere mogelijkheden te leren zien, experimenteren, verdiepen, zowel inhoudelijk, technisch als vormelijk, om zo te evolueren naar een eigen beeldtaal.  Je wordt zowel individueel als in groep begeleid-, en je persoonlijke eigenheid staat hier centraal. De sfeer in het atelier is belangrijk om elkaar te stimuleren en inspireren. Gaandeweg naar het 5de jaar en verder in de specialisatie of ‘cross-over’ evolueer je zo naar persoonlijk werk met eigen uitgangspunten, techniek en visie.

 

Lesmomenten

woensdag en donderdag van 08u30 tot 12u00

Leraar

Veerle Roels

Traject

standaard traject
8 lesuren per week over 5 schooljaren

traag traject
4 lesuren per week over 10 schooljaren