Artist Talk door Bart Van Dijck

INTERACTIEVE LEZING: BART VAN DIJCK UiTGESTELD WEGENS ZIEKTE!!! Bart Van Dijck is een interdisciplinair kunstenaar wiens praktijk zich richt op het onbekende in de psyche en het collectieve bewustzijn. Hij kijkt vaak naar feesten en rituelen als momenten waarop een gemeenschap haar identiteit uitdrukt; wanneer het individu en de groep samensmelten. Zijn interesse in overgangsrituelen…