Dag van de Academies op zaterdag 11.02.2023.

Elk jaar stelt de Dag van de Academies een thema voor waaruit de academies inspiratie kunnen putten om lokaal hun eigen activiteiten vorm te geven. In 2023 is het thema ‘Present’. Present: kunst maak je nu Wie artistiek bezig is, leeft in de tegenwoordige tijd, staat in het moment en werkt in het ‘nu’. Als kunstenaar…

Artist Talk door Bart Van Dijck

INTERACTIEVE LEZING: BART VAN DIJCK UiTGESTELD WEGENS ZIEKTE!!! Bart Van Dijck is een interdisciplinair kunstenaar wiens praktijk zich richt op het onbekende in de psyche en het collectieve bewustzijn. Hij kijkt vaak naar feesten en rituelen als momenten waarop een gemeenschap haar identiteit uitdrukt; wanneer het individu en de groep samensmelten. Zijn interesse in overgangsrituelen…