Wijzigingen lesaanbod academiejaar 2023-2024:

In functie van het toegekende aantal lesuren voor het volgende schooljaar, wordt het lesaanbod van de ABK gewijzigd. Er is daarbij ook rekening gehouden met het aantal kandidaten dat wil inschrijven voor bepaalde richtingen. Op woensdagavond gaan er vanaf volgend schooljaar geen lessen meer door voor de 3de graad jongeren.  In de 4de graad zal…